Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

Hè 2016
  • Hướng dẫn số 48-HD/ĐTN-VP ngày 10/7/2016 về công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 Tải file
  • Kế hoạch số 37-KHLT/QĐ&TTTDTT ngày 21/6/2016 về Tổ chức dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi trên địa bàn quận năm 2016 Tải file
  • Mẫu thang điểm hè năm 2016 Tải file
  • Thông báo số 592 -TB/ĐTN-BTNTH ngày 17/6/2016 về việc ban hành thang điểm thi đua hè năm 2016 Tải file
  • Kế hoạch số 175-KH/ĐTN-BTNTH ngày 23/5/2016 tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ Lần thứ 11- năm 2016. Tải file
  • Mẫu báo cáo tuần hè năm 2016 Tải file
  • Mẫu báo cáo nhanh đầu hè Tải file
  • Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/5/2016 Tổ chức Lễ khai mạc Hè và phát động “Tháng hành động Vì trẻ em” Năm 2016 Tải file
  • Thông báo số 569-TB/ĐTN-VP ngày 20/5/2016 về chế độ thông tin báo cáo hè 2016 Tải file
  • Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/5/2016 về tổ chức hoạt động Hè năm 2016. Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội