Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

Hè 2017
  • Mẫu thang điểm hè 2017 Tải file
  • mẫu báo cáo tuần hè 2017 Tải file
  • Mẫu báo cáo nhanh đầu hè 2017 Tải file
  • Thông báo số 836-TB/ĐTN-VP ngày 27/5/2017 về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo hè 2017 Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội