Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Văn bản hè 2023
  • Kế hoạch số 96-KH/ĐTN-BTNTH ngày 23/6/2023 Tổ chức hành trình "Em yêu Thành phố của em" chủ đề "Tấm vé yêu thương" lần 1 năm 2023 Tải file
  • Thông báo số 226-TB/ĐTN-BTNTH ngày 02/6/2023 V/v thực hiện chương trình "Đọc và làm theo báo đội" Tải file
  • Thông báo số 3421/TB-BCĐ ngày 30/5/2023 Về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo Hè Quận tham gia phụ trách hoạt động Hè các phường - Năm 2023 Tải file
  • Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 V/v thành lập Ban Chỉ đạo hè Quận 12 - năm 2023 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội