Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  • VĂN KIỆN CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ V (2017 - 2022) Tải file
  • Kế hoạch số 239 -KH/ĐTN-VP ngày 10/4/2017 Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12, lần V, nhiệm kỳ 2017-2022. Tải file
  • Văn kiện đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 (Dự thảo lần 2) Tải file
  • Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đề cương chi tiết văn kiện đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải file
  • Các biểu mẫu phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Tải file
  • Đề cương phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 12 nhiệm kỳ V (2017 – 2022) Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội