Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  • VĂN KIỆN CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ V (2017 - 2022) Tải file
  • Kế hoạch số 239 -KH/ĐTN-VP ngày 10/4/2017 Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12, lần V, nhiệm kỳ 2017-2022. Tải file
  • Văn kiện đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 (Dự thảo lần 2) Tải file
  • Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đề cương chi tiết văn kiện đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải file
  • Các biểu mẫu phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Tải file
  • Đề cương phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 12 nhiệm kỳ V (2017 – 2022) Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội