Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo BÁO CÁO NHANH ĐẦU HÈ tại đường link: https://bitly.vn/3-0r , hạn chót gửi báo cáo trước 17g00 ngày 04/6/2019 

 Các cơ sở Đoàn thực hiện BÁO CÁO TUẦN HÈ tại đường link: https://bitly.vn/3-9g , hạn chót gửi báo cáo trước 17g00, thứ 2 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 10/6/2019)

Theo dõi chế độ thông tin, báo cáo hè 2019: https://bitly.vn/44jj

 

 

Báo cáo
  • Báo cáo số 143-BC/ĐTN-BTNTH ngày 16/7/2015 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ QUẬN 12 NĂM 2015 Tải file
  • Báo cáo số 129-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 10/6/2015 Kết quả thực hiện “An toàn giao thông” 6 tháng đầu năm 2015 Tải file
  • Báo cáo số 128-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 10/6/2015 Sơ kết 06 tháng đầu năm 2015 phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận gắn với việc xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị Tải file
  • Báo cáo số 117-BC/ĐTN-BTC ngày 13/5/2015 Tổ chức thực hiện thí điểm nhiệm kỳ đại hội tại một số đơn vị đặc thù Tải file
  • Mẫu BC tuần, BC Tháng TN năm 2015 Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội