Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

Hướng dẫn
 • Hướng dẫn số:36-HD/ĐTN-BTG ngày 18/12/2015 về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2016) Tải file
 • Hướng dẩn số 34-HD/ĐTN-BTC ngày 9/9/2015 THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN NĂM 2015 Tải file
 • Hướng dẫn số:33-HD/ĐTN-BTG ngày 21/8/2015 về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2015, chủ đề: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Tải file
 • Hướng dẫn số: 32-HD/ĐTN-BTG ngày 06/8/2015 về cCông tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quý III năm 2015 Tải file
 • Hướng dẫn số 31-HD/ĐTN-BTC ngày 20/7/2015 Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 Tải file
 • Hướng dẫn số 30-HD/ĐTN-BMT-ĐBDC ngày 24/6/2015 Thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 12 từ nay đến cuối năm 2015 Tải file
 • Hướng dẫn số: 27-HD/ĐTN-VP ngày 19/5/2015 về đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2015. Tải file
 • Hướng dẫn số:26-HD/ĐTN-BTG Ngày 19/5/2015 về Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015 Tải file
 • Hướng dẫn số 23-HD/ĐTN-BTC ngày 4/5/2015 Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và tiến tới sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12, Lần IV, Nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải file
 • Số:25-HD/ĐTN-BTG ngày 11/5/2015 về Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015 Tải file
 • Số: 24-HD/ĐTN-BTG ngày 11/5/2015 về Hướng dẫn Công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong tháng 5 - 6 năm 2015 Tải file
 • Số:22-HD/ĐTN-BTG ngày 20/4/2015 về tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4-5/2015 Chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” Tải file
 • Khẩu hiệu tuyên truyền Tháng 2 và Tháng 3/2015 (Đính kèm Hướng dẫn số: 17-HD/ĐTN-BTG ngày 19/01/2015) Tải file
 • Số: 21-HD/ĐTN-BTNTH ngày 03/03/2015 Một số nội dung hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Khu vực trường học tháng 3, 4, 5 Năm học 2014 – 2015 Tải file
 • Số 20-HD/ĐTN-BTNTH ngày 27/02/2015 Thực hiện thang điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào học sinh Năm học 2014 - 2015 Tải file
 • Số 19-HD/ĐTN-BTG ngày 26/02/2015 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải file
 • Số 17-HD/ĐTN-BTG ngày 19/01/2015 Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015 chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội