Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

KH Liên tịch
  • Kế hoạch 32-KHLT/ĐTN-UBH ngày 8/12/2015 Tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Xuân sẻ chia” Lần IV - Năm 2016 Tải file
  • Kế hoạch số 30-KHLT/ĐTN-HLHPN-PGD&ĐT ngày 26/10/2015 Tổ chức Hội thi văn nghệ “Tiếng hát giáo viên mầm non” Lần I – Năm 2015 Tải file
  • KHLT số 27-KHLT/ĐTN-CTĐ ngày 3/8/2015 Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đoàn viên thanh niên Tải file
  • Kế hoạch số 23-KH/CAQ-ĐTN ngày 29/6/2015 Kiểm tra và tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Công an Quận và Quận Đoàn về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn quận” và “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”giai đoạn 2010 - 2015 Tải file
  • Số:22/KHLT-P.TP-ĐTN ngày 01/5/2015 về phối hợp hoạt động giữa Quận Đoàn và Phòng Tư pháp quận năm 2015 Tải file
  • Số:21-KHLT/BTG-ĐTN ngày 31/3/2015 về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ đề - “Hồ Chí Minh - Tư tưởng đạo đức sáng ngời” Lần 2 - Năm 2015 Tải file
  • Số:19-KHLT/ĐTN-H.CCB ngày 18/3/2015 về Tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử - Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015) Chủ đề “Chào mùa Xuân đại thắng” Tải file
  • Số 18-KHLT/ĐTN Tổ chức hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2015 Tải file
  • Số 17-KHLT/ĐTN-CLBTTKCQ12 ngày 13/03/2015 Tổ chức Hội nghị chuyên đề “40 năm – Trang sử hào hùng” Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2015) Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội