Thông báo

 

THÔNG BÁO

 

Báo cáo
  • [DỰ THẢO] Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 Tải file
  • Báo cáo số 225 -BC/ĐTN-VP ngày 19/5/2016 v/v công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016. Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội