Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Chương trình
  • Chương trình số 07-CT/ĐTN-BTNTH ngày 06/9/2016 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu vực trường học Năm học 2016 - 2017 Tải file
  • Chương trình số 06 - CTr/ĐTN-VP ngày 19/4/2016 chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ Xvà nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ V Tải file
  • Chương trình số 05-CTr/ĐTN-VP ngày 29/2/2016 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tải file
  • Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016 Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tải file
  • Dự thảo chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016Chủ đề: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội