Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo BÁO CÁO NHANH ĐẦU HÈ tại đường link: https://bitly.vn/3-0r , hạn chót gửi báo cáo trước 17g00 ngày 04/6/2019 

 Các cơ sở Đoàn thực hiện BÁO CÁO TUẦN HÈ tại đường link: https://bitly.vn/3-9g , hạn chót gửi báo cáo trước 17g00, thứ 2 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 10/6/2019)

Theo dõi chế độ thông tin, báo cáo hè 2019: https://bitly.vn/44jj

 

 

Chương trình
  • Chương trình số 07-CT/ĐTN-BTNTH ngày 06/9/2016 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu vực trường học Năm học 2016 - 2017 Tải file
  • Chương trình số 06 - CTr/ĐTN-VP ngày 19/4/2016 chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ Xvà nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ V Tải file
  • Chương trình số 05-CTr/ĐTN-VP ngày 29/2/2016 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tải file
  • Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016 Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tải file
  • Dự thảo chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2016Chủ đề: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội