Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

Công văn
  • Công văn số 604-CV/ĐTN-VP ngày 25/10/2016 “V/v vận động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng mưa, lũ” Tải file
  • Công văn số 476 -CV/ĐTN-BTC ngày 06/4/2016 V/v chấn chỉnh công tác trưởng thành Đoàn đối với đoàn viên đủ tuổi. Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội