Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
 • Hướng dẫn số 51 -HD/ĐTN-BTC ngày 08/12/2016 Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tải file
 • (Dự thảo) Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải file
 • Hướng dẫn số 50-HD/ĐTN-BTC ngày 30/9/2016 v/v thực hiện công tác đánh giá chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2016 Tải file
 • Hướng dẫn số 591-HD/ĐTN-BTG ngày 20/9/2016 v/v Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2016 Chủ đề: Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tải file
 • Hướng dẫn số 47-HD/ĐTN-BTC ngày 27/6/2016 về Hướng dẫn sinh hoạt Đoàn nới cư trú Tải file
 • Thang điểm thi đua khu vực địa bàn dân cư năm 2016 Tải file
 • Hướng dẫn số 45-HĐ/ĐTN-VP ngày 14/6/2016 về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2016 Tải file
 • Hướng dẫn số 43 -HD/ĐTN-BTC ngày 26/4/2016 Về quy trình và thủ tục thực hiện việc thành lập Chi đoàn Doanh nghiệp trực thuộc Đoàn phường. Tải file
 • Hướng dẫn số: 42-HD/ĐTN-BTG ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý II năm 2016. Tải file
 • Hướng dẫn số 41-HD/ĐTN-BTC ngày 8/3/2016 Tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2016 Tải file
 • Hướng dẫn số: 40-HD/ĐTN-BTG ngày 01/3/2016 về bình chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến An Phú Đông - Vườn Cau đỏ anh hùng". Tải file
 • Hướng dẫn số: 39-HD/TĐTN-BTGCông tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong tháng 02 và tháng 3 năm 2016. Tải file
 • Hướng dẫn số:38-HD/ĐTN-BTG ngày 11/02/2016 về công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội