Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thư mời
  • Thư mời Hội nghị Ban chấp hành Quận Đoàn lần thứ 19 (mở rộng) nhiệm kỳ 2017 - 2019 Tải file
  • Thư mời họp triển khai hội nghị gặp gỡ, đối thoại thanh niên năm 2016 Tải file
  • Thư mời hội nghị BCH Quận Đoàn (mở rộng) lần thứ 17 Tải file
  • Thư mời họp mặt Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ Tải file
  • Thư mời Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải file
  • Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 mở rộng (đột xuất) Nhiệm kỳ IV(2012 – 2017) Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội