Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Báo cáo
  • Báo cáo số 327 - BC/ĐTN-BTG ngày 22/5/2017 Sơ kết 01 năm việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021 Tải file
  • Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 Tải file
  • Mẫu báo cáo Mô hình - giải pháp Tải file
  • Báo cáo số 321 -BC/ĐTN-VP ngày 27/3/2017 Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017 Tải file
  • Báo cáo số 317 -BC/ĐTN ngày 17/3/2017 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tháng 3/2017 Tải file
  • Báo cáo số 312 -BC/ĐTN-VP ngày 08/3/2017 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quý I/2016. Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội