Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Chương trình
  • Chương trình số 01 -CT/ĐTN-BTNTH ngày 12/9/2017 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khu vực trường học Năm học 2017 - 2018 Tải file
  • Chương trình số 08- CTr/ĐTN-VP ngày 03/3/2017 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2017 Chủ đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. Tải file
  • [Dự thảo lần 2] Chương trình công tác Đoàn năm 2017 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội