Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
 • Tài liệu hướng dẫn cách viết tin bài, kỹ năng chụp ảnh Tải file
 • Hướng dẫn số 07-HD/ĐTN-BTC ngày 25/9/2017 Thực hiện công tác đánh giá chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2017 Tải file
 • Hướng dẫn số 06-HD/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 10/9/2017 V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2017 Tải file
 • Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG ngày 07/9/2017 Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động” Tải file
 • Hướng dẫn số 03 -HD/ĐTN-VP ngày 31/7/2017 Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 Tải file
 • Hướng dẫn số 02 -HD/ĐTN-BTG ngày 06/7/2017 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý III năm 2017 Tải file
 • Hướng dẫn số 01 -HD/ĐTN-BTG ngày 06/7/2017 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 7/2017 Chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” Tải file
 • Hướng dẫn số 55-HD/ĐTN-BTG ngày 03/5/2017 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2017 trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải file
 • Hướng dẫn số 54-HD/ĐTN-BTG ngày 19/4 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý II năm 2017 Tải file
 • Hướng dẫn số 53-HD/ĐTN-BTG ngày 06/3/2017 Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 - 4 năm 2017 Chủ đề: “Sức sống chi đoàn” Tải file
 • Hướng dẫn số 52 -HD/ĐTN-BTG ngày 27/02/2017 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện trong tháng 3 năm 2017 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội