Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các đơn vị theo dõi thông tin thống kê tình hình thông tin báo cáo của các đơn vị trên đường dẫn https://bitly.vn/k76

 

 

Tài liệu phục vụ Hội nghị BCH Quận Đoàn
  • Tài liệu phục vụ Hội nghị BCH Quận Đoàn ngày 08/8/2017 Quy chế Hoạt động BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội