Thông báo

 

THÔNG BÁO

 Thực hiện báo cáo chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019

Các đơn vị thực hiện báo cáo số liệu chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2018 thông qua đường link sau:

https://bom.to/EpqVi

Hạn chót nhập dữ liệu là 17g00 ngày 26/01/2019

Thư mời
  • Thư mời Hội nghị Ban chấp hành Quận Đoàn 12 lần thứ 2 nhiệm kỳ V (2017 - 2022) Tải file
  • Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 Lần 2, Nhiệm kỳ V (2017 – 2022) Tải file
  • Thư mời Hội Nghị Ban chấp hành Quận Đoàn mở rộng lần thứ 22 Tải file
  • Thư mời Hội nghị tổng kết hoạt động Tháng thanh niên năm 2017 Tải file
  • Thư mời Hội nghị lần thứ 21- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 (Mở rộng)-Nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) Tải file

Phim tư liệu

JW Player goes here
Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội