Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Báo cáo
  • Báo cáo số 180-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 15/10/2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 Tải file
  • Báo cáo số 179-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 15/10/2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019 Tải file
  • Báo cáo số 178-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 15/10/2019 Kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí MInh Quận 12 tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 Tải file
  • Báo cáo số 174-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 9/10/2010 Kết quả thực hiện công trình thanh niên năm 2019 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội