Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Công văn
  • Công văn số 440-CV/ĐTN-VP ngày 26/4/2019 Về việc sử dụng Áo thanh niên Việt Nam Tải file
  • Công văn số 393-CV/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 20/2/2019 V/v đề xuất phối hợp thực hiện Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội