Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
 • Hướng dẫn số 32-HD/ĐTN-VP ngày 3/10/2019 V/v đánh giá, phân loại và xếp hạn thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2019 Tải file
 • Hướng dẫn số 31-HD/ĐTN-BTG ngày 30/9/2019 Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2019 Chủ đề: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" Tải file
 • Hướng dẫn số 30-HD/ĐTN-BTC ngày 15/8/2019 về việc tổ chức đại hội chi đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận trực thuộc đoàn cơ sở Tải file
 • Hướng dẫn số 29-HD/ĐTN-BTC ngày 15/8/2019 về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019-2022 Tải file
 • Hướng dẫn số 28-HD/ĐTN-BTC ngày 15/8/2019 về việc giải thể chi đoàn cơ quan trực thuộc đoàn 11 phường Tải file
 • Hướng dẫn số 27-HD/ĐTN-VP ngày 22/7/2019 về việc thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 Tải file
 • Hướng dẫn số 26-HD/ĐTN-BTG ngày 8/5/2019 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5 và tháng 9 năm 2019 Tải file
 • Hướng dẫn số 25-HD/ĐTN-BTC ngày 5/5/2019 V/v tổ chức kết nạp đoàn viên "Lớp đoàn viên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)" Tải file
 • Hướng dẫn số 24-HD/ĐTN-BTG ngày 16/4/2019 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý II năm 2019 Tải file
 • Hướng dẫn số 23 -HD/ĐTN-BTG ngày 01/3/2019 Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019 Chủ đề: “Xung kích vì Thành phố - Tình nguyện vì cộng đồng” Tải file
 • Hướng dẫn số 22 -HD/ĐTN-BTG ngày 25/01/2019 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý I năm 2019 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội