Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
  • Hướng dẫn 43-HD/ĐTN-BTC ngày 20/10/2020 v/v tổ chức đại hội đoàn viên chi đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Tải file
  • Hướng dẫn số 42-HD/ĐTN-BTG ngày 10/09/2020 về Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 02 năm 2020 Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Tải file
  • Hướng dẫn số 41-HD/ĐTN-BTC ngày 15/5/2020 V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 – 2022 Tải file
  • Hướng dẫn số 40-HD/ĐTN-VP ngày 10/4/2020 Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn Tải file
  • Hướng dẫn số 39-HD/ĐTN-BTC ngày 2/3/2020 Tổ chức Ngày đoàn viên năm 2020 Tải file
  • Hướng dẫn số 38-HD/ĐTN-BTG ngày 20/2/2020 V/v định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức trong đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận 12 Tải file
  • Hướng dẫn số 37-HD/ĐTN-BTG ngày 15/2/2020 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 02, 3/2020 và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2020 Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng” Tải file
  • Hướng dẫn số 36-HD/ĐTN-BTC ngày 03/1/2020 Quy trình - thủ thục bình xét và công nhận đoàn viên ưu tú Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội