Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Kế hoạch liên tịch
  • Kế hoạch số 54/KHPH-QĐ-PTP ngày 05/5/2020 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020 Tải file
  • Kế hoạch số 49/KHPH-ĐTN-LĐLĐ ngày 10/2/2020 Tổ chức hội nghị phản biện kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội