Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Lịch tuần
 • Lịch tuần 24/2021 (từ ngày 14 đến ngày 20/6/2021) Tải file
 • Lịch tuần 21/2021 (Từ ngày 24 – 05-2021 đến ngày 30 - 05 -2021) Tải file
 • Lịch tuần 20/2021 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021) Tải file
 • Lịch tuần 18/2021(Từ ngày 3/5/2021 đến ngày 2/5/2021) Tải file
 • Lịch tuần 17/2021(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 2/5/2021) Tải file
 • Lịch tuần 15/2021 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021) Tải file
 • Lịch tuần 10/2021 (từ ngày 8/3/2021 đến ngày 14/3/2021) Tải file
 • Lịch tuần 09/2021 (Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 7/3/2021) Tải file
 • Lịch tuần 08/2021 (Từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021) - Có điều chỉnh Tải file
 • Lịch tuần 06, 07/2021 (Từ ngày 8/2/2021 đến ngày 19/2/2021) Tải file
 • Lịch tuần 04/2021 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021) (bổ sung) Tải file
 • Lịch tuần 03/2021 (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021) Tải file
 • Lịch tuần 01/2021 (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021) Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội