Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Công văn
  • Công văn 49-CV/ĐTN-BTG ngày 6/10/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TpHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tải file
  • Công văn số 05-CV/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 05/8/2022 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Quận Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội