Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
  • Hướng dẫn 02 - HD/ĐTN-TG.ĐN ngày 03/11/2022 hướng dẫn sinh hoạt Chính trị tháng 11 - 2022 chủ đề "Đồng chí Võ Văn Kiệt:Người thắp lửa" Tải file
  • Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN-BMT.ĐBDC ngaỳ 31/10/2022 V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2022 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội