Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Kế hoạch Liên tịch
  • Kế hoạch liên tịch số 02-KHLT/ĐTN-TTVH ngày 10/10/2022 về việc tổ chức hội thi Tiếng hát Thanh niên công nhân - Người lao động lần 14 năm 2022 Tải file
  • Kế hoạch Liên tịch số 84/KHLT - CLB - QĐ ngày 13/01/2022 Phối hợp Tổ chức tuyên truyền giáo dục lý tưởng của Đảng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Quận 12 giai đoạn 2021 - 2025 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội