Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Lịch tuần
  • Lịch tuần 51/2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) Tải file
  • Lịch tuần 47/2022 (21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) Tải file
  • Lịch tuần số 45/2022 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) Tải file
  • Lịch tuần 43/2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) Tải file
  • Lịch tuần 42/2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) Tải file
  • Lịch tuần số 40/2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) Tải file
  • Lịch tuần 39/2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) Tải file
  • Lịch tuần 38/2022 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội