Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Công văn
  • Công văn 428-CV/ĐTN- BMT.ĐBDC ngày 08/11/2023 về việc quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tải file
  • Công văn số 401-CV/ĐTN-BTC ngày 03/10/2023 Về tăng cường vận động tuyên truyền đến đoàn viên tải ứng dụng và thực hiện kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 trên ứng dụng thanh niên Việt Nam Tải file
  • Công văn số 389-CV/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 21/9/2023 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Tải file
  • Công văn số 382-CV/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 15/8/2023 về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID Tải file
  • công văn số 257-CV/ĐTN ngày 08/5/2023 V/v tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo Chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội