Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
  • Hướng dẫn số 06-HD/ĐTN-BTC ngày 17/3/2023 Tổ chức Ngày đoàn viên năm 2023 Tải file
  • Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG.ĐN ngày 13/3/2023 về việc bình chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến An Phú Đông - Vườn Cau đỏ anh hùng làm theo lời Bác" Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội