Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

HƯỚNG DẪN
  • Hướng dẫn số 05-HD/HĐĐ ngày 4/9/2020 V/v T/c sinh hoạt chi Đội, lớp nhi đồng Năm học 2020 - 2021 Tải file
  • HD số 133-HD/HĐĐ ngày 8/4/2021 V//v công tác tuyên truyền tổ chức sinh hoạt chi Đội, lớp mhi đồng kỹ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải file
  • HD số 104-HD/HDĐ ngày 27/3/2021 V/v Tổ chức sinh hoạt chi đội/lớp nhi đồng "Tiến bước lên Đoàn" Tải file
  • HD số 73-HD/HĐĐ ngày 24/11/2020 V/v Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn 2020 – 2022 Năm học 2020 – 2021 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội