Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
  • KHLT số 108-KHLT/HDĐ ngày 8/3/2021 Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” Năm học 2020 – 2021 Tải file
  • KHLT số 60-KHLT/HĐĐ-PGD&ĐT-NTN ngày 9/11/2020 V/v Tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học Năm học 2020 – 2021 Tải file
  • KHLT số 59-KHLT/ĐTN - PGD&ĐT ngày 9/11/2020Tổ chức tập huấn Tổng phụ trách Đội, Phụ trách chi đội, phụ trách lớp nhi đồng tại các trường TH, THCS trên địa bàn quận Năm học 2020-2021 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội