Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thông báo
  • Thông báo số 22-TB/HĐĐ ngày 22/10/2022 Về việc tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lương Tổng phụ trách Đội Thành phố công tác trên 2 năm năm học 2022 - 2023 Tải file
  • Thông báo số 13-TB/HĐĐ ngày 06/10/2022 Về việc tham gia tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội khối Tiểu học Thành phố năm học 2022 - 2023 Tải file
  • Thông báo 12-TB/HĐĐ ngày 05 /10/2022 Về việc thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi Quận năm học 2022 - 2023 Tải file
  • Thông báo số 10-TB/HĐĐ ngày 04/10/2022 Về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Tổng phụ trách Đội mới nhận nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 Tải file
  • Thông báo số 07-TB/HĐĐ ngày 30/9/2022 Tổ chức hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi với chủ đề "Tôi yêu khoa học" lần thứ VII - năm 2022 Tải file