Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thông báo
  • Thông báo số 107/TB-UBH ngày 27/12/2022 Thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 Tải file
  • Thông báo số 105/TB-UBH ngày 05/12/2022 Về việc phê bình các cơ sở Hội chưa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở,nhiệm kỳ 2019 - 2024 Tải file
  • Thông báo số 103/TB-UBH ngày 01/12/2022 Về kết quả đánh giá công tác Hội và phòng trào Thanh niên năm 2022 Tải file
  • Thông báo số 102/TB-UBH ngày 10/11/2022 về việc tham gia Hội thi tay nghề Chăm sóc sắc đẹp năm 2022. Chủ đề "Bàn tay tỏa sáng - Chạm ngõ ước mơ" Tải file
  • Thông báo số 100/TB-UBH ngày 02/11/2022 về việc tham gia Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" chặng 8 năm 2022 Tải file
  • Thông báo số 98/TB-UBH ngày 24/10/2022 thông báo kiểm tra, đánh giá phân loại và xếp hạng thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 Tải file
  • Thông báo số 92/TB-UBH ngày 01/7/2022 V/v triển khai Đội hình chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân địa phương năm 2022 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội