Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

VĂN BẢN HỘI NĂM 2023
 • Thông báo số 139-TB/UBH ngày 19/12/2023 Về việc mời lực lượng tham dự Hội Nghị “Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên” và Chương trình “Lễ hội mùa đông” năm 2023 Tải file
 • Hướng dẫn số 27/HD-UBH ngày 28/11/2023 Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Tải file
 • Kế hoạch số 55/KH-UBH ngày 28/11/2023 chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận 12 lần VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Tải file
 • Kế hoạch số 52/KH-UBH ngày 31/10/2023 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Tải file
 • Thông báo 131/TB-UBH ngày 18/10/2023 Kiểm tra, đánh giá phân loại và xếp hạng thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 Tải file
 • Hướng dẫn số 06/HD-UBH ngày 12/10/2023 về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Hội năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 127/TB-UBH ngày 03/10/2023 Về việc tham gia hội thi tay nghề năm 2023 chủ đề "Người vận chuyển tài năng" Tải file
 • Kế hoạch số 50/KH-UBH ngày 20/9/2023 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) Tải file
 • Thông báo số 126/TB-UBH ngày 25/9/2023 Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 12 nhiệm kỳ 2019-2024 Tải file
 • Thông báo số 114/TB-UBH ngày 02/6/2023 Về việc mời tham gia Giải chạy bộ gia đình "HAPPY FAMILY RUN" năm 2023 Tải file
 • Kế hoạch số 44/KH-UBH ngày 02/6/2023 Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ, đội, nhóm năm 2023 Tải file
 • THÔNG BÁO SỐ 111/TB-UBH NGÀY 12/5/2023 VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP LẦN THỨ 11 - NĂM 2023 "STARUP WHEEL" Tải file
 • Kế hoạch phối hợp số 2102/KHPH-UBND-LHTN-LHPN ngày 07/4/2023 tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và tuyên dương gương Thanh niên, Phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2023. Tải file
 • Chương trình số 04/CTr-UBH ngày 13/3/2023 chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 Chủ đề "Thanh niên Thành phố Bác tiên phong chuyển đổi số" Tải file
 • Thông báo số 110/TB-UBH ngày 09/3/2023 về việc đề xuất tuyên dương "Người con hiếu thảo" năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 109-TB/UBH ngày 16/02/2023 Huy động lực lượng tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 Tải file
 • Kế hoạch số 42/KH-UBH ngày 15/02/2023 tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội quận mở rộng lần thứ 5 và Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên quận 12- Năm 2022 Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội