Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
  • Thể lệ hội thi "Ẩm thực Việt - văn hoá ngàn đời" trong ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2021 Tải file
  • Mẫu đơn vay vốn quỹ khởi nghiệp Tải file
  • Hướng dẫn số 05/HD-UBH ngày 03/5/2017 V/v thực hiện phong trào “Người con hiếu thảo” giai đoạn 2017 – 2020 Tải file