Hoạt động sắp diễn ra
NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM

NGÀY HỘI "AN TOÀN GIAO THÔNG" NĂM 2020

Đăng lúc: 19-09-2020 06:02:47 PM - Đã xem: 194

HỘI NGHỊ UỶ BAN HỘI QUẬN MỞ RỘNG QUÝ

HỘI NGHỊ UỶ BAN HỘI QUẬN MỞ RỘNG QUÝ 3 - 2020

Đăng lúc: 17-09-2020 02:32:00 PM - Đã xem: 48

Hành trình hồng  nghĩa tình biên giới  hoa nhân ái năm

"Hành trình hồng - nghĩa tình biên giới - hoa nhân ái" năm 2020

Đăng lúc: 29-07-2020 11:33:38 AM - Đã xem: 134

Chương trình phối hợp giữa Trung tâm CTXH Thành phố và Quận Đoàn 12 diễn ra 2 ngày 01,02/08/2020 tại Tỉnh Bình Phước

NGÀY HỘI KẾT NỐI VÌ CỘNG ĐỒNG NĂM

NGÀY HỘI "KẾT NỐI VÌ CỘNG ĐỒNG" NĂM 2020

Đăng lúc: 24-07-2020 11:24:09 AM - Đã xem: 179

Ngày hội lái xe an toàn

Ngày hội lái xe an toàn 2018

Đăng lúc: 12-03-2018 09:03:12 PM - Đã xem: 952