Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thông báo
 • Thông báo số 720-TB/ĐTN- VP ngày 19/12/2016 Kết quả kiểm tra công tác quản lý hồ sơ Đoàn vụ - Đoàn tịch năm 2016 Tải file
 • [Dự thảo] Danh sách đề xuất khen thưởng các cấp (đề nghị các cơ sở Đoàn rà soát lại danh sách và báo lại văn phòng trong thời gian sớm nhất) Tải file
 • Thông báo số 719 -TB/ĐTN-BTNTH ngày 09/12/2016 V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội thi “Tiếng hát Giáo viên mầm non” chủ đề “Hướng về Biển đảo thân yêu” Lần 2 – Năm 2016 Tải file
 • Thông báo số 709-TB/ĐTN-BTG ngày 06/12/2016 Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tải file
 • Thông báo số 707-TB/ĐTN-BTG ngày 01/12/2016 Về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tải file
 • Thông báo số 706-TB/ĐTN-BTNTH ngày 30/11/2016 V/v bình xét danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” Năm học 2016 - 2017 Tải file
 • Thông báo 702 -TB/ĐTN-BTC ngày 23/11/2016 Về việc giới thiệu ứng viên tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Tải file
 • Thông báo số 701-TB/ĐTN-VP ngày 23/11/2016 V/v thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 Tải file
 • Thông báo số 699-TB/ĐTN-BTC ngày 18/11/2016 V/v phân bổ chỉ tiêu vận động kinh phí thăm căn cứ Thành Đoàn Xuân Đinh Dậu năm 2017 Tải file
 • Thông báo số 698-TB/ĐTN-VP ngày 18/11/2016 Kết quả thi đua cơ sở Đoàn Khối HCSN- LLVT- CNLĐ Năm 2016 Tải file
 • Thông báo số 697-TB/ĐTN-VP ngày 18/11/2016 Kết quả thi đua cơ sở Đoàn Khối Địa bàn dân cư Năm 2016 Tải file
 • Thông báo số 691-TB/ĐTN-BTNTH ngày 11/11/2016 Về việc tổ chức Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Năm 2016 (đính kèm danh sách được tuyên dương) Tải file
 • Thông báo số 690 -TB/ĐTN-BTG ngày 11/11/2016 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Pháp luật” năm 2016. Tải file
 • Thông báo số 687-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 09/11/2016 Thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn Quận. Tải file
 • Thông báo số 686-TB/ĐTN- VP ngày 04/11/2016 v/v kiểm tra công tác quản lý hồ sơ Đoàn vụ - Đoàn tịch năm 2016. Tải file
 • Thông báo số 685-TB/ĐTN- BTG ngày 01/11/2016 v/v huy động lực lượng và phân công tổ chức hoạt động Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11 - Năm 2016. Tải file
 • Thông báo số 683 -TB/ĐTN-VP ngày 27/10/2016 Về tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh thực hiện tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tải file
 • Thông báo số 682 -TB/ĐTN-VP ngày 27/10/2016 Về tình hình tham gia hoạt động cấp quận tháng Quý III/2016 của Đoàn cơ sở khối Địa bàn dân cư. Tải file
 • Thông báo số 681 -TB/ĐTN-BTC ngày 27/10/2016 V/v bình xét và công nhận Đoàn viên ưu tú Năm 2017 Tải file
 • Thông báo số 679-TB/ĐTN-BTG V/v mời đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi viết “Người bạn của thanh niên”. Tải file
 • Thông báo số 678 -TB/ĐTN ngày 19/10/2016 V/v huy động lực lượng tham dự lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khu vực trường học. Tải file
 • Thông báo số 675-TB/ĐTN-BMT-ĐBDC ngày 10/10/2016 V/v nghiệm thu và gửi kết quả thực hiện Công trình thanh niên năm 2016 Tải file
 • Thông báo số 677-TB/ĐTN-BTC ngày 14/10/2016 Về việc bổ sung số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cơ sở Tải file
 • Thông báo số 676-TB/ĐTN-VP ngày 12/10/2016 V/v tham gia các hoạt động truyền thông “Chương trình Mười triệu bàn tay sạch” Tải file
« 1 2 3 4 »

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội