Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Văn bản 2018
 • Hướng dẫn số 22 -HD/ĐTN-BTG ngày 25/10/2018 Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Tải file
 • Thông báo số 370 -TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 28/12/2018 V/v triển khai bình chọn, giới thiệu điển hình Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2019 và xét trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 6 năm 2019 Tải file
 • Thông báo số 369-TB/ĐTN-VP ngày 28/12/2018 V/v huy động lực lượng tham dự chương trình Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” Năm 2018 Tải file
 • Thông báo số 328 -TB/ĐTN-VP ngày 27/12/2018 V/v thực hiện báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Tải file
 • Thông báo số 367-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 24/12/2018 v/v huy động lực lượng tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp" hưởng ứng đợt thi đua cao điểm triển khai các giải pháp, sáng kiến, cải cách hành chính hướng đến năm 2019. Tải file
 • Thông báo số 364 -TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 18/12/2018 V/v tổ chức chương trình “Sân chơi cuối tuần cho Thanh niên công nhân” năm 2018 Tải file
 • Thông báo số 366 -TB/ĐTN-VP ngày 24/12/2018 V/v huy động lực lượng tham dự chương trình “Hát về thời hoa đỏ” Tải file
 • Kế hoạch 114 -KH/ĐTN-VP ngày 19/12/2018 Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2019 Tải file
 • Lịch tuần 52 (từ ngày 24/12 đến ngày 30/12) Tải file
 • Thông báo số 365-TB/ĐTN-BMT. ĐBDC ngày 20/12/2018 V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - dấu ấn một nhiệm kỳ và vai trò của hệ thống Mặt trận thành phố trong thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh” trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tải file
 • Kế hoạch số 113 -KH/ĐTN-BTNTH ngày 17/12/2018 Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối trường học Năm học 2018 - 2019 Tải file
 • Thông báo số 363-TB/ĐTN-VP ngày 18/12/2018 V/v thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Tải file
 • Thông báo số 362-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 17/12/2018 v/v mời đoàn viên thanh niên tham dự "Ngày hội việc làm" lần 3 năm 2018. Tải file
 • Kế hoạch số 112-KH/ĐTN-VP ngày 17/12/2018 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện ủy thác, quản lý nguồn vốn vay giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Đoàn Thanh niên Quận 12 năm 2018 Tải file
 • Lịch tuần 51 (từ ngày 17/12 đến ngày 23/12) Tải file
 • Thông báo số 360-TB/ĐTN-BTNTH ngày 14/12/2018 V/v bình xét danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” Năm 2018 Tải file
 • Báo cáo số 121-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC báo cáo phối hợp hoạt động trong công tác xã hội nhân đạo - hiến máu tình nguyện năm 2018. Tải file
 • BC số 120-BC/ĐTN-BMT.ĐBDC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của HNTW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Quận 12 Tải file
 • TB số 359-TB/ĐTN-VP ngày 11/12/2018 TB kết quả thi đua cơ sở Đoàn Khối LLVT- HCSN-CNLĐ Năm 2018 Tải file
 • TB SỐ 358-TB/ĐTN- VP Ngày 11/12/2018 V/v Thông báo kết quả thi đua cơ sở Đoàn Khối Địa bàn dân cư Năm 2018 Tải file
 • TB số 357-TB/ĐTN-VP V/v huy động lực lượng tham dự hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018) Tải file
 • TB số 338-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC V/v huy động lực lượng tham gia Lễ phát động vận động nhân dân không xả rác vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn Tải file
 • TB số 342-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC V/v tham gia tập huấn Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS Phường – Xã – Thị trấn năm 2018 Tải file
 • Lịch tuần 50 (từ ngày 10/12 đến ngày 16/12) Tải file
« 1 2 3 4 5 »

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội