Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Kế hoạch
 • Kế hoạch 114 -KH/ĐTN-VP ngày 19/12/2018 Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2019 Tải file
 • Kế hoạch số 113 -KH/ĐTN-BTNTH ngày 17/12/2018 Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối trường học Năm học 2018 - 2019 Tải file
 • Kế hoạch số 112-KH/ĐTN-VP ngày 17/12/2018 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện ủy thác, quản lý nguồn vốn vay giữa Ngân hàng chính sách xã hội với Đoàn Thanh niên Quận 12 năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 107-KH/ĐTN-VP ngày 18/10/2018 v/v kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 105 -KH/ĐTN-BTNTH ngày 18/9/2018 Chỉ đạo Đại hội Đoàn khu vực trường học năm học 2018 - 2019 Tải file
 • Kế hoạch số 103-KH/ĐTN-CNLĐ ngày 12/9/2018 tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2018) Tải file
 • Kế Hoạch số 102-KH/ĐTN-BTNTH NGÀY 03/9/2018 V/v Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động trung thu năm 2018 Tải file
 • Kế Hoạch số 101-KH/ĐTN- BMT.ĐBDC ngày 3/9/2018 V/v Tổ chức các hoạt động cao điểm “Tháng an toàn giao thông” năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 100-KH/ĐTN-BTC ngày 24/8/2018 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 12 năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 59-KH/ĐTN-BTC ngày 18/4/2018 công tác cán bộ Đoàn - Hội - Đội Quận 12 năm 2018 Tải file
 • Kế Hoạch số 98-KH/ĐTN-VP ngày 23/8/2018 V/v Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hè và các chiến dịch tình nguyện hè 2018. Tải file
 • Kế hoạch Số:83-KH/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 13/6/2018 Tổ chức hội nghị thông tin giữa Ban thường vụ Quận Đoàn với Chi đoàn khu phố - Năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 92-KH/ĐTN-BCNLD ngày 17/7/2018 V/v Tổ chức hoạt động " Hành trình hồng" cho con thanh niên công nhân - Năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 91-KH/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 17/7/2018 V/v Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các quốc gia Đông Nam Á Tải file
 • Kế hoạch số 87-KH/ĐTN-VP ngày 02/7/2018 về tổ chức Hội thi ảnh "Tôi yêu hàng Việt" và "Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 86-KH/ĐTN ngày 02/7/2018 về tổ chức hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2018) Tải file
 • Kế hoạch số 81-KH/ĐTN-VP ngày 11/6/2018 Tổ chức lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện cấp quận Năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 79-KH/ĐTN-BTG ngày 08 tháng 6 năm 2018 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 78-KH/ĐTN-UBKT ngày 04 tháng 6 năm 2018 về việc giám sát việc thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn quận 12 Tải file
 • Kế hoạch số 77-KH/ĐTN-BCNLĐ ngày 28/5/2018 về tổ chức chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 12 năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 76-KH/ĐTN-BCNLĐ ngày 28/5/2018 tổ chức chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 74-KH/ĐTN-BCNLĐ ngày 22/5/2018 v/v tổ chức hành trình đến với di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố năm 2018 Tải file
 • Kế hoạch số 73-KH/ĐTN-BTNTH ngày 21/5/2018 tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 13 năm 2018 với chủ đề "Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành" Tải file
 • Kế hoạch số 65 - KH/ĐTN-BTNTH ngày 07/5/2018 về việc Kiểm tra, đánh giá chất lượng và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2017 - 2018 Tải file
« 1 2 3 »

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội