Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thông báo
 • Thông báo 839-TB/ĐTN-BTG ngày 15/12/2020 về việc triển khai, vận động ĐVTN tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" Tải file
 • Thông báo 843-TB/ĐTN-BTN ngày 21/12/2020 Kết quả Hội thi "Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én" cấp Quận năm 2020 Tải file
 • Thông báo 842-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 21/12/2020 về việc huy động lực lượng tham dự hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Tải file
 • Thông báo 841-TB/ĐTN-VP ngày 21/12/2020 về việc mời ĐVTN tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, biểu dương gương điển hình năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Tải file
 • Thông báo 840-TB/ĐTN-BTG ngày 16/12/2020 về việc triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam - giai đoạn 1 Tải file
 • Thông báo số 838-TB/ĐTN-BTNTH ngày 14/12/2020 V/v tham dự chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn học sinh Trung học phổ thông trúng tuyển Đại học, học viện, cao đẳng năm 2020 - 2021 Tải file
 • Thông báo số 834-TB/ĐTN-VP ngày 8 tháng 12 năm 2020 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Tải file
 • Thông báo số 833 -TB/ĐTN- BTNTH ngày 4/12/2020 V/v xét chọn danh hiệu "Học sinh 3 tốt" Cấp Quận năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 832-TB/ĐTN-VP ngày 4/12/2020 Kết quả thi đua cơ sở Đoàn khối HCSN - LLVT-CNLĐ năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 831-TB/ĐTN-VP ngày 4/12/2020 Kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua cơ sở đoàn khuu vực địa bàn dân cư năm 2020 Tải file
 • Thông báo 830-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 2/12/2020 V/v khảo sát nhu cầu thực hiện công trình trong năm 2020 Tải file
 • Thông báo 828-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 2/12/2020 V/v điều chỉnh thời gian đăng ký công trình thanh niên năm 2021 Khu vực Địa bàn dân cư, Công nhân lao động, Hành chính sự nghiệp,Lực lượng vũ trang trực thuộc Quận Đoàn Tải file
 • Thông báo 822-TB/ĐTN-VP ngày 23/11/2020 v/v mời Đoàn viên tham gia ngày hội Văn hoá đọc Quận 12 năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 821-TB/ĐTN-VP ngày 23/11/2020 V/v huy động lực lượng tham gia Ngày hội Văn hóa đọc Quận 12 năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 820-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 19/11/2020 V/v huy động lực lượng tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua Thanh niên Thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp và Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Quận 12 với phong trào thi đua Thanh niên thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022 Tải file
 • Thông báo 818-TB/ĐTN ngày 11/11/2020 v/v tham gia tập huấn bồi dưỡng Bí thư chi đoàn khu phố năm 2020 Tải file
 • Thông báo 817-TB/ĐTN ngày 11/11/2020 v/v tham gia tập huấn bồi dưỡng Bí thư đoàn cơ sở năm 2020 Tải file
 • Thông báo 816-TB/ĐTN ngày 11/11/2020 v/v tham gia Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 810-TB/ĐTN-BTC ngày 26/10/2020 /v trích nộp Đoàn phí 06 tháng cuối năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 809-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 26/10/2020 V/v phân công đoàn viên tham dự Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 - năm 2020 Tải file
 • Thông báo 808-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 21/10/2020 về việc triển khai thực hiện phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính" năm 2020 Tải file
 • Thông báo 807-TB/ĐTN-CLNĐ ngày 21/10/2020 về phân công lực lượng tham gia hoạt động năm 2020 Tải file
 • Thông báo số 806-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 19/10/2020 Về việc triển khai, bình chọn, giới thiệu gương điển hình “Thủ lĩnh Thanh niên công nhân” năm 2020 Tải file
 • Thông báo só 805-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 19/10/2020 Về việc triển khai bình chọn và giới thiệu điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2020 Tải file
« 1 2 3 4 5 »

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội