Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thông báo
 • Thông báo số 361-TB/ĐTN-VP ngày 18/12/2023 Về việc mời Đoàn viên, thanh niên tham dự các chương trình, hội nghị diễn ra trong tuần số 51/2023 Tải file
 • Thông báo số 136/TB-UBH ngày 28/11/2023 Về việc tham gia Cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện thanh niên TP. Hồ Chí Minh” năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 348-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 27/11/2023 Về việc mời lực lượng tham gia đồng diễn ca khúc “Tự hào tình nguyện viên” và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội tình nguyện viên Quốc gia năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 339-TB/ĐTN-VP ngày 21/11/2023 Thông báo kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư - năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 345-TB/ĐTN-BTC.KT ngày 23/11/2023 Về việc bình xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 342-TB/ĐTN-VP ngày 21/11/2023 Thực hiện khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 334-TB/ĐTN-BTC.KT ngày 07/11/2023 V/v trích nộp Đoàn phí 06 tháng cuối năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 325-TB/ĐTN-BTNTH, Ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng dành cho Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2023-2024 Tải file
 • Thông báo số 323-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 09/10/2023 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (Ngày 10/10) Tải file
 • Thông báo số 319-TB/ĐTN-VP ngày 04/10/2023 về tình hình tham gia hoạt động quý 3 năm 2023 của cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư Tải file
 • Thông báo số 318-TB/ĐTN-BTNTHngày 04/10/2023 Về việc tham gia hội thi nhảy năm 2023, chủ đề "Bước nhảy thanh xuân" Tải file
 • Thông báo số 317-TB/ĐTN-BTNTH ngày 04/10/2023 Về việc bình xét nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 310-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh năm 2023 Kỷ niệm 30 năm triển khai Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn Thành phố Tải file
 • Thông báo số 305-TB/ĐTN-BCNLĐ ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 12 huy động lực lượng tham gia Ngày hội Thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ năm 2023 do Trung ương Hội LHTN VN tổ chức Tải file
 • Thông báo số 282-TB/ĐTN-VP ngày 19/7/2023 Về thực hiện công tác khen thưởng hoạt động Hè và các chiến dịch tình nguyện Hè năm 2023. Tải file
 • Thông báo số 270-TB/ĐTN-VP ngày 3/7/2023 Về tình hình tham gia hoạt động quý II năm 2023 của cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư Tải file
 • Thông báo số 268-TB/ĐTN-BTNTH ngày 26/6/2023 về việc tham gia cuộc thi vẽ “Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị, Việt Nam (9/1973 - 9/2023). Tải file
 • Thông báo số 268-TB/ĐTN-BTNTH ngày 26/6/2023 Về việc tham gia cuộc thi vẽ “Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị, Việt Nam (9/1973 - 9/2023) Tải file
 • Thông báo số 267-TB/ĐTN-VP ngày 23/6/2023 phân bổ chỉ tiêu thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 265-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 22/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội" năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 231 -TB/ĐTN-BTC.KT ngày 05/6/2023 Về việc trích nộp đoàn phí 06 tháng đầu năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 230-TB/ĐTN-BTNTH ngày 05/6/2023 Về việc đăng ký chương trình "Gia sư áo xanh" năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 214-TB/ĐTN-BTG.ĐN ngày 12/5/2023 về tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề CT05 năm 2023 và Hội nghị gặp gỡ Ban Thường vụ Quận Đoàn Tải file
 • Thông báo số 224-TB/ĐTN-VP về nội dung làm việc của Ban Thường vụ Quận Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với cơ sở Đoàn 6 tháng đầu năm 2023 Tải file
« 1 2 »

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội