TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NHÀ THIẾU NHI QUẬN 12

Đăng lúc: Thứ ba - 28/12/2021 02:51 - Đã xem: 172 lần.
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC NHÀ THIẾU NHI QUẬN 12
--------------------------------------------
Căn cứ Công văn số 4880-CV/TĐTN-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Thông báo 132-TB/BTCQU ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ban Tổ chức Quận ủy về việc nhân sự Giám đốc Nhà thiếu nhi quận 12;
Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 12, theo đó, đã bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 12 đối với đồng chí Nguyễn Hoài Bảo - Bí thư Quận Đoàn 12 kể từ ngày 24/12/2021./.

 

 

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội