Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

VĂN BẢN ĐOÀN NĂM 2023
 • Kế hoạch số 130-KH/ĐTN-BTNTH ngày 27/12/2023 Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 - Năm 2024 Tải file
 • Kế hoạch số 129-KK/ĐTN - VP ngày 25/12/2023 Tổ chức chăm lo tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Tải file
 • Thông báo số 361-TB/ĐTN-VP ngày 18/12/2023 Về việc mời Đoàn viên, thanh niên tham dự các chương trình, hội nghị diễn ra trong tuần số 51/2023 Tải file
 • Công văn số 449- CV/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 28/11/2023 V/v phát huy các đội hình, hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cuối năm 2023 và nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 Tải file
 • Thông báo số 136/TB-UBH ngày 28/11/2023 Về việc tham gia Cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện thanh niên TP. Hồ Chí Minh” năm 2023 Tải file
Hè năm 2023
 • Kế hoạch số 96-KH/ĐTN-BTNTH ngày 23/6/2023 Tổ chức hành trình "Em yêu Thành phố của em" chủ đề "Tấm vé yêu thương" lần 1 năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 226-TB/ĐTN-BTNTH ngày 02/6/2023 V/v thực hiện chương trình "Đọc và làm theo báo đội" Tải file
 • Thông báo số 3421/TB-BCĐ ngày 30/5/2023 Về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo Hè Quận tham gia phụ trách hoạt động Hè các phường - Năm 2023 Tải file
 • Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 V/v thành lập Ban Chỉ đạo hè Quận 12 - năm 2023 Tải file
VĂN BẢN HỘI NĂM 2023
 • Thông báo số 139-TB/UBH ngày 19/12/2023 Về việc mời lực lượng tham dự Hội Nghị “Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên” và Chương trình “Lễ hội mùa đông” năm 2023 Tải file
 • Hướng dẫn số 27/HD-UBH ngày 28/11/2023 Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Tải file
 • Kế hoạch số 55/KH-UBH ngày 28/11/2023 chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận 12 lần VI, nhiệm kỳ 2024-2029 Tải file
 • Kế hoạch số 52/KH-UBH ngày 31/10/2023 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Tải file
 • Thông báo 131/TB-UBH ngày 18/10/2023 Kiểm tra, đánh giá phân loại và xếp hạng thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 Tải file
Văn bản Đội năm học 2022 - 2023
 • Kế hoạch số 73 - KHLT/HĐĐ-PGD&ĐT ngày 22/11/ 2022 Về việc tổ chức tập huấn Ban chỉ huy Liên Đội năm học 2022-2023 Tải file
 • Thông báo số 22-TB/HĐĐ ngày 22/10/2022 Về việc tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lương Tổng phụ trách Đội Thành phố công tác trên 2 năm năm học 2022 - 2023 Tải file
 • Thông báo số 13-TB/HĐĐ ngày 06/10/2022 Về việc tham gia tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội khối Tiểu học Thành phố năm học 2022 - 2023 Tải file
 • Thông báo 12-TB/HĐĐ ngày 05 /10/2022 Về việc thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi Quận năm học 2022 - 2023 Tải file
 • Kế hoạch số 08-KH/HĐĐ ngày 30/92022 Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 12 năm học 2022 - 2023 Tải file
VĂN BẢN HỘI NĂM 2022
 • Thông báo số 135/TB-UBH ngày 27/11/2023 về kết quả đánh giá xếp loại công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 134/TB-UBH ngày 24/11/2023 Về việc mời lực lượng tham dự Chương trình “Ngày sống trọn vẹn”, Tham gia đồng diễn ca khúc “Tự hào tình nguyện viên” trong khuôn khổ Ngày hội tình nguyện viên Quốc gia năm 2023 và Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu Quốc Hội đơn vị 4 sau Kỳ họp thứ 6 và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trước Kỳ họp thứ 13 với cử tri Quận 12 Tải file
 • Thông báo số 107/TB-UBH ngày 27/12/2022 Thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 Tải file
 • Kế hoạch số 39 ngày 06/12/2022 về việc tổ chức Chương trình "Lễ hội màu đông" năm 2022 Tải file
 • Thông báo số 105/TB-UBH ngày 05/12/2022 Về việc phê bình các cơ sở Hội chưa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở,nhiệm kỳ 2019 - 2024 Tải file
VĂN BẢN ĐOÀN NĂM 2022
 • Kế hoạch số 46 - KH/ĐTN - VP ngày 12/12/2022 tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 105 - TB/ĐTN-BTG.ĐN ngày 26/12/2022 về việc tham gia thực hiện công trình "Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ" hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sĩ Xuân Tình Nguyện uống nước nhớ nguồn" Tải file
 • Thông báo số 102 - TB/ĐTN-BTG.ĐN ngày 23/12/2022 về việc tổng vệ sinh các bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hưởng ứng ngày cao điểm "Uống nước nhớ nguồn" của chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15 - năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 100-TB/ĐTN-VP ngày 22/12/2022 về việc tổ chức ra quân đội hình hút đinh và đội hình điều tiết hỗ trợ giao thông nhân dịp tết Quý Mão năm 2023 Tải file
 • Thông báo số 99-TB/ĐTN ngày ngày 22/12/2022 Phân bổ chỉ tiêu đóng góp kinh phí thực hiện công trình “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ” và chương trình thăm hỏi, chăm lo các gia đình căn cứ cách mạng Thành Đoàn năm 2023 Tải file
Thi đua khen thưởng
 • Số:05-HD/ĐTN-VP ngày 11/4/2014 về Bình chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Tải file
 • Số: 09-HD/ĐTN-VP ngày 24/6/2014 về việc rà soát thực hiện hồ sơ tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội