Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

VĂN BẢN ĐOÀN NĂM 2022
 • Kế hoạch số 383-KH/ĐTN-BCNLĐ ngày 18/5/2022 Tổ chức Giải Việt dã "Viif sức khỏe toàn dân" và "Ngày hội lái xe an toàn - Đồng hành cũng Thanh niên công nhân" Năm 2022 Tải file
 • Thông báo số 1086-TB/ĐTN-BTG ngày 19/5/2022 V/v mời đoàn viên thanh niên tham gia học tập chuyên đề "Những phẩm chất cơ bản của Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2022 Tải file
 • Thông báo số 1065-TB/ĐTN-VP ngày 31/3/2022 Về tình hình tham gia hoạt động quý I năm 2022 của Cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư Tải file
 • Thông báo số 1053-TB/ĐTN-VP ngày 14/3/2022 V/v thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2022 Tải file
 • Chương trình số 10-Ctr/ĐTN-VP ngày 09/03/2022 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2022 - Chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" Tải file
Văn bản 2021
 • Kế hoạch 352-KH/ĐTN-BTG ngày 21/12/2021 Thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần thứ VI và Đại hội Đoàn Thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải file
 • Kế hoạch số 358 - KH/ĐTN-VP ngày 30/12/2021 Tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Tải file
 • Kế hoạch 356-KH/ĐTN-BTNTH ngày 28 tháng 12 năm 2021 Tổ chức Chiến dịch xuân tình nguyện lần thứ 14 - Năm 2022 Tải file
 • Kế hoạch số 355-KH/ĐTN-VP ngày 28 tháng 12 năm 2021 Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 12 - Năm 2021 Chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" Tải file
 • Thông báo số 1020-TB/ĐTN-VP ngày 31 tháng 12 năm 2021 Về tình hình tham gia hoạt động quý IV năm 2021 của cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư Tải file
VĂN BẢN HỘI NĂM 2022
VĂN BẢN ĐỘI NĂM HỌC 2021 - 2022
VĂN BẢN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021
 • Hướng dẫn số 05-HD/HĐĐ ngày 4/9/2020 V/v T/c sinh hoạt chi Đội, lớp nhi đồng Năm học 2020 - 2021 Tải file
 • TB số 136 - TB/HĐĐ ngày 8/4/2021 Về việc tham gia giải chạy bộ trực tuyến “80 mùa hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nước” gây quỹ hỗ trợ đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn Tải file
 • TB số 135-TB/HĐĐ ngày 8/4/2021 Về việc tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh Thành phố Lần 4 năm 2021, chủ đề “Mái trường mến yêu” Tải file
 • TB số 134-TB/HĐĐ ngày 8/4/2021 V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021) Tải file
 • HD số 133-HD/HĐĐ ngày 8/4/2021 V//v công tác tuyên truyền tổ chức sinh hoạt chi Đội, lớp mhi đồng kỹ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải file
Thi đua khen thưởng
 • Số:05-HD/ĐTN-VP ngày 11/4/2014 về Bình chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Tải file
 • Số: 09-HD/ĐTN-VP ngày 24/6/2014 về việc rà soát thực hiện hồ sơ tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” Tải file

Danh mục văn bản

Phim tư liệu

Phim tư liệu về ngày thành lập Đoàn

Hình Ảnh

Ra quân các chiến dịch tình nguyện hè 2016 Tổng kết CDTN Hoa phượng đỏ Phổ cập bơi dành cho thiếu nhi Trại rèn luyện bậc 1

Mạng xã hội