AN PHÚ ĐÔNG: Sinh hoạt chủ điểm đợt tháng 9,10 năm 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 20/10/2020 11:36 - Đã xem: 133 lần.

           Vừa qua, Đoàn phường đã xây dựng hướng dẫn số 06-HD/ĐTN ngày 9 tháng 10 năm 2020 về Tỏ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 2 năm 2020 chủ đề “Tuổi trẻ An Phú Đông tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

         Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về ý nghĩa và giá trị to lớn các ngày lễ lớn trongtháng 9,10, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên về Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố. Các chi đoàn 5 khu phố 1,2,3,4,5 và các chi đoàn trường học, LLVT, DN đã thực hiện tốt buổi sinh hoạt chủ điểm chuyên đề gồm sách, tư liệu, phim ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ta gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Trao đổi , thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ hệ thống chính trị.

Tin - ảnh: Bích Đinh